Vi støtter ditt lag/forening

Vi støtter dit lag/forening

It Moves AS ønsker å støtte et lokalt idrettslag eller en forening et sted i vårt nærmiljø. Vi er etablert på Revetal, i Tønsberg Kommune og det er lag/forening i denne kommunen vi ønsker å gi et bidrag til hvert år. Det kan være et skolekorps, turngruppe, fotballlag eller lignende. En andel av vårt overskudd hvert år, vil bli gitt til et slikt formål. Det trenger ikke å være til et spesifikt prosjekt, disse midlene går rett inn i kassa til foreningen/laget som vanlig sponsorstøtte. I gjengjeld ønsker vi bare å få vårt navn synlig i form av logo på utstyr, innlegg i sosiale medier eller medlemsblad. 

Midlene blir tildelt en gang i året, i juni. 

Ønsker du å søke om midlene? Send oss en e-post til post@itmoves.no

Søknadsfrist 31.12 hvert år. 

 

Med vennlig hilsen

It Moves AS